IE 6.0
800x600   True Color
 
    Mobil:  (30) 964-7252     Tel:  (26) 536-013       Fax:  (26) 336-540

Szolgáltatásaink
Tűzoltó készülékek, tűz- és munkavédelmi eszközök értékesítése
( Termékek )

Cégek tűz- és munkavédelmi feladatainak teljes körű, folyamatos ellátása

Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás

Tűzvédelmi szakvizsgáztatás, továbbképzés, tanfolyam szervezése

Tűzvédelmi Szabályzat, tűzriadó terv készítése

Tűzveszélyességi osztályba sorolás, a szükséges készülékek meghatározása

Tűzvédelmi szaktanácsadás, szakvélemény, engedélyezési dokumentáció készítése

Munkavédelmi szabályzat készítése

Kockázatbecslés, kockázatelemzés készítése

Tűzoltókészülék ellenőrzés

Tűzoltó készülékek szervizelése

Elektromos és villámvédelmi felülvizsgálat

Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás

   A munkavédelmi Törvény előírja a dolgozók munkavédelmi oktatását. Az oktatás gyakoriságának szükségszerűségét az adott cég tevékenységi körének veszélyessége dönti el. Az oktatásról naplót kell vezetni. Megbízás keretén belül vállaljuk cégek dolgozóinak és vezetőinek előzetes- és évi ismétlődő, valamint az új belépők soron kívüli oktatását. Az oktatás során bemutatjuk a készenlétben tartott kézi tűzoltó készülékek és egyéb tűzvédelmi felszerelések (tűzcsapok) kezelését, használatát. Aktualizáljuk az oktatási naplót.Fel


Tűzvédelmi szabályzat készítése

   A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük. Jogszabályban meghatározott esetekben a tűzvédelmi szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet is készíteni kell.Fel


Munkavédelmi szabályzat készítése

   A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, ill. a végrehajtására kiadott 5/1993.(VII.26.) MÜM. rendelet, valamint egyéb jogszabályok alapján a szervezett munkavégzésre vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények megfogalmazása érdekében a munkáltatónak Munkavédelmi Szabályzatot kell készítenieFel


Kockázatbecslés, kockázatelemzés készítése

   A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. Az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbeFel


Tűzoltókészülék ellenőrzés

   A tűzoltó készülékeket kötelező engedéllyel rendelkező szakvállalattal meghatározott időszakonként felülvizsgáltatni. A régebbi, MSZ 1040/4 szerinti készülékeket félévente, az MSZ-EN 3 szerint gyártottakat minimum évente kell ellenőrizni.    Az üzembentartónak negyedévente szemrevételezéssel a készülékeket meg kell vizsgálni. A felülvizsgálatot dokumentálni kell.    Az ellenőr elvégzi a szükséges tisztítást, biztonsági és jelzőszerelvények ellenőrzését, ellenőrzi a nyomásmérőit, átvizsgálja, a tűzoltó készülék üzemi nyomását ellenőrzi, átvizsgálja a készülék külsejét szemrevételezéssel: ép-e a tömlő, a lövőke, a matrica, a tartók, a működtető szerkezet, az elsütő fej. Ha a készülékellenőr a készüléket rendben lévőnek találja garanciajeggyel és hologrammal látja el. A készülékek javítása, használat utáni újratöltése, ötévenkénti nyomáspróbája a készülék megbontásával, porcserével, újrafestéssel járó művelet, amely az előírások szerint szakműhelyben történik.Fel


Tűzoltó készülékek szervizelése

   A készülékek javítása, használat utáni újratöltése, ötévenkénti nyomáspróbája a készülék megbontásával, porcserével, újrafestéssel járó művelet, amely az előírások szerint szakműhelyben történik.

   Selejtezni kell a készüléket abban az esetben, ha:
- a készülék kora meghaladja a maximális 20 évet
- a készülék az időszakos nyomáspróbán nem felet meg
- a készülék menetei, vagy zárószerelvényei rongáltak
- a készülék gyártási éve nem azonosítható
- a készülék hamisított
- a készülék javítása nem gazdaságos
- a készüléktest nem javíthatóan sérült